Klientská zóna

Vázaný úvěr

S námi můžete opět vyrazit na cesty

Nový automobil za výhodných podmínek

Je Vaše auto v dezolátním stavu? Potřebujete půjčit na nové?
Půjčíme Vám snadno a klidně i online!

Žádné platby předem

S námi se vyhnete poplatkům předem.

Vrácení 1/2 úroků

Pokud budete řádně splácet, vrátíme Vám polovinu úroků.

Podpis smlouvy online nebo osobně

Nezávazná online žádost

Základní informace

Výše úvěru

10 000–300 000 Kč

Doba splácení

12–72 měsíců

Akontace

0% akontace

Typ úvěru

Vázaný spotřebitelský úvěr na financování nákupu zboží u zprostředkovatele

Doložení příjmu

Nutnost doložit příjem skrze výpis z bankovního účtu (zaměstnání, podnikání, důchod, renta apod.)

Bonita

Nutnost dostatečné bonity – zda je exekuce, forma bydlení, forma úvazku, dostatečné finanční prostředky apod.

Doložení

Nutnost doložení kupní smlouvy, náhradních klíčů od vozidla, velký technický průkaz vozidla

Havarijní pojištění

Nutnost zřízení havarijního pojištění a povinného ručení

Zadlužení

Nesmí být exekuce, insolvence ani vyhodnocený jako neúvěrovatelný z pohledu externího registru klientských informací SOLUS

Zajištění

Není potřeba zajištění nemovitostí či směnkou, ručitel, aval atd.

Bez plateb předem

Neplatí se nic předem, poplatek za vyřízení ve výší 10–15 % z celkové jistiny je odečten z úvěru

Splácení

Splácení v pravidelných měsíčních splátkách

Předčasné splacení

Možnost předčasného splacení zdarma

Odstoupení od smlouvy

Možnost odstoupení od smlouvy v 30denní lhůtě bez udání důvodu v případě online podpisu

Vrácení 1/2 úroků

V případě řádného doplacení se klientovi vrací polovina úroků

Vyplacení prostředků

Vyplacení finančních prostředků probíhá pouze na bankovní účet zprostředkovatele (obchodníka/prodávajícího)

Podpis smlouvy

Podpis smlouvy probíhá online prostřednictvím klientské zóny klienta či osobně

Zajištění

Zajištění úvěru je zajištěno úvěrovaným předmětem, tedy předmětem, který je pořizován z poskytnutého vázaného spotřebitelského úvěru (automobilem atd.)

Doplňková služba podpora

Možnost sjednání doplňkové služby Podpora
Více info ZDE

Obecné informace pro spotřebitele

Úvod

Společnost CFIG Credit a.s. jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěrů tímto zpřístupňuje na svých internetových stránkách informace v souladu s §92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

 • Kontaktní údaje – naleznete v sekci Kontakty
 • Informace týkající se oprávnění k činnosti můžete nalézt na webu ČNB
 • Informace týkající se vyřizování stížností a reklamací naleznete v této sekci

Finanční arbitr

Pro případy vymezené zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, tj. zejména spory týkající se poskytování platebních služeb, nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru či provedení směnárenského obchodu, je tímto orgánem Finanční arbitr.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.

Kontaktní údaje:
Finanční arbitr
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
Mail: arbitr@finarbitr.cz

Dohled ČNB

Česká národní banka – V záležitostech, které se týkají dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele, povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení, povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku může klient své podněty, upozornění nebo stížnosti zasílat České národní bance, která dohlíží na dodržování výše uvedených povinností.

Poštovní ústředí ČNB:
ČNB Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: 224 411 111
Fax: 224 412 404
IČO: 48136450
Zelená linka: 800 160 170

Adresa podatelny ČNB:
Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1

Úřední hodiny podatelny:
Po – Čt: 8:00 – 16:15 hod
Pá: 8:00 – 15:00 hod
Formuláře pro komunikaci s ČNB

Ostatní informace

 • Informace týkající se podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů bez zajištění včetně reprezentativního příkladu naleznete na stránce Spotřebitelský úvěr.
 • Informace týkající se podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů se zajištěním včetně reprezentativního příkladu naleznete na stránce Úvěr se zajištěním.
 • Společnost CFIG Credit a.s. během své činnosti neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 • Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány pouze v českých korunách.
 • Veškeré náklady, které musí spotřebitel v souvislosti se spotřebitelským úvěrem zaplatit jsou promítnuty do sazby RPSN. Jedná se o úrok a poplatek na náklady spojené s uzavřením smlouvy. Další náklady spotřebitelského úvěru vznikají za předpokladu, kdy je na žádost klienta uzavřena doplňková služba Podpora. Tyto náklady nejsou součástí RPSN.
 • Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány s měsíční frekvencí splácení. Konkrétní doba splatnosti je zvolena vždy s ohledem na konkrétní případ spotřebitele.
 • Forma splácení spotřebitelských úvěrů je anuitní, kdy je splátkami hrazen úrok a současně i jistina. Úroková míra je fixní.
 • Spotřebitelský úvěr lze předčasně splatit kdykoli v průběhu trvání smlouvy, bez uvedení důvodu a jakýchkoli sankcí.
 • Společně se spotřebitelským úvěrem lze sjednat doplňkovou službu PODPORA. Služba je nepovinná a její uzavření není podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru.

Proces spojený s problémovým splácením úvěru

V případě, že není do 20. dne v měsíci splatnosti splátky splátka uhrazena, je klientovi vystavena první upomínka, která je zpoplatněna částkou 300 Kč. Upomínka je klientovi zaslána poštou doporučeným dopisem, mailem a prostřednictvím SMS, klient je rovněž opakovaně telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže nedojde k úhradě splátky ani do 5. dne následujícího měsíce po splatnosti splátky, je klientovi vystavena 2. upomínka, která je zpoplatněna částkou 500 Kč. Upomínka je opět zaslána poštou doporučeným dopisem, mailem a prostřednictvím SMS. Klient je i nadále v pravidelných intervalech telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže klient zůstane v prodlení i nadále či zůstává nekontaktní a není možné se s ním dohodnout na dalším individuálním postupu, dochází 21. dne následujícího měsíce po prodlení splátky k zesplatnění úvěru a předání celého případu advokátní kanceláří. V případě, že zesplatněným úvěrem je úvěr zajištěný nemovitostí, dochází v případě neúspěných kontaktů s klientem k započetí výkonu zástavního práva.
Výše popsaný proces je aplikován především v případech, kdy se není možné s klientem spojit, zjistit jeho situaci a možnosti a dohodnout se na dalším postupu. Platí, že pokud je to alespoň trochu možné a klient chce svou situaci řešit, tak se pracovníci společnosti snaží najít takové východisko, které klienta neuvrhne do problémů. Pro obě strany je podstatně výhodnější, pokud se takovým situacím předchází a klient kontaktuje společnost ještě před vystavením 1. upomínky.

Úvěr až do 300 000 Kč

Reprezentativní příklad

Parametry:
Výše vázaného úvěru: 50 000 Kč
Poplatek na náklady spojené s uzavřením smlouvy (odečítá se od poskytnutého úvěru, neplatí se předem): 5 000 Kč
Doba splatnosti: 72 měsíců
Výše měsíční splátky: 1 286 Kč
Úrok: 23 % p.a.
RPSN: 38,64 % p.a.
Celkem zaplaceno na úroku: 42 603 Kč
Celková částka splatná spotřebitelem: 92 579 Kč
Splátky vedou k okamžitému umořování jistiny

K daným úvěrům lze sjednat doplňkovou nepovinnou službu Podpora. Sjednání je zcela na svobodné vůli klienta a nemá žádný vliv na uzavření, obsah či jakékoliv parametry smlouvy o úvěru. Uzavření doplňkové služby se ve vztahu ke spotřebiteli projeví tím, že se zvýší celkové náklady spotřebitelského úvěru. To znamená, že k výše uvedené měsíční splátce úvěru se přičtou náklady za doplňkovou službu.