Klientská zóna

Spotřebitelský úvěr

Půjčíme Vám na cokoliv

Rychlé fér financování

Zaskočily Vás nečekané výdaje? To s námi není problém.

Online vyřízení úvěru do 24h

Nejpozději do 24h bude Vaše žádost kompletně vyřízena.

Žádné poplatky předem

Neplatí se nic předem, poplatek za vyřízení je odečten z úvěru.

Až 150 000 Kč na Váš účet

Nezávazná online žádost

Chci půjčit: 20000
Chci půjčit: 20000

Úvěrová kalkulačka

Výše úvěru
20 000 Kč50 000 Kč
Doba splácení
12 měsíců

Měsíční splátka
1 653 Kč
Úroková sazba
1 653 Kč*
RPSN
435,03 %
Poplatek
1 653 Kč*
Celkem zaplaceno na úroku
1 653 Kč*
Celková částka splatná spotřebitelem
1 653 Kč*

Základní informace


Zjišťování úvěruschopnosti probíhá ve dvou fázích. V první fázi se jedná o posouzení základních a veřejně dostupných informací o klientovi. Konkrétně to jsou výpisy z centrální evidence exekucí, insolvenčního rejstříku a registru SOLUS. Tyto informace slouží k vytvoření předběžného obrazu úvěrové historie klienta, včetně zjištění případných závazků váznoucích na nemovitosti. Dále jsou od klienta vyžádány dokumenty, které dokládají jeho finanční situaci. Celý proces s klientem včetně poskytování dokumentů probíhá on-line.

Výše úvěru

20 000–150 000 Kč

Doba splácení

12 měsíců

Úroková míra

15 % p. m.

Typ úvěru

Standardní neúčelový bezhotovostní úvěr

Splácení

Splácení v pravidelných splátkách úroku s úhradou jistiny na konci

Předčasné splacení

Možnost předčasného splacení ZDARMA

Navýšení úvěru

Možnost navýšení úvěru při řádném splácení

Inkasní služba

Možnost splácení formou inkasní služby z účtu klienta

Odstoupení

Možnost na odstoupení od smlouvy v 14denní lhůtě bez udání důvodu

Bez poplatku

Neplatí se nic předem, ani poplatek za vyřízení

Zadlužení

Nesmí být exekuce, insolvence ani negativní záznam v registru SOLUS

Doložení příjmu

Nutnost doložit příjem (výpisy z účtu, výplatní páska, důchodový výměr)

Online řešení

Podpis smlouvy probíhá online prostřednictvím klientského účtu

Vyplacení prostředků

Vyplacení finančních prostředků probíhá pouze na bankovní účet

Odsun splátky

Možnost odsunu jedné splátky na konec splátkového kalendáře

Vzorová dokumentace

Vzorová dokumentace ke spotřebitelskému úvěru jinému než na bydlení CFIG Credit a.s.

Obecné informace pro spotřebitele

Úvod

Společnost CFIG Credit a.s. jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěrů tímto zpřístupňuje na svých internetových stránkách informace v souladu s §92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

 • Kontaktní údaje – naleznete v sekci Kontakty
 • Informace týkající se oprávnění k činnosti můžete nalézt na webu ČNB
 • Informace týkající se vyřizování stížností a reklamací naleznete v této sekci

Finanční arbitr

Pro případy vymezené zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, tj. zejména spory týkající se poskytování platebních služeb, nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru či provedení směnárenského obchodu, je tímto orgánem Finanční arbitr.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.

Kontaktní údaje:
Finanční arbitr
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
Mail: arbitr@finarbitr.cz

Dohled ČNB

Česká národní banka – V záležitostech, které se týkají dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele, povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení, povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku může klient své podněty, upozornění nebo stížnosti zasílat České národní bance, která dohlíží na dodržování výše uvedených povinností.

Poštovní ústředí ČNB:
ČNB Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: 224 411 111
Fax: 224 412 404
IČO: 48136450
Zelená linka: 800 160 170

Adresa podatelny ČNB:
Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1

Úřední hodiny podatelny:
Po – Čt: 8:00 – 16:15 hod
Pá: 8:00 – 15:00 hod
Formuláře pro komunikaci s ČNB

Ostatní informace

 • Informace týkající se podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů bez zajištění včetně reprezentativního příkladu naleznete na stránce Spotřebitelský úvěr.
 • Informace týkající se podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů se zajištěním včetně reprezentativního příkladu naleznete na stránce Úvěr se zajištěním.
 • Společnost CFIG Credit a.s. během své činnosti neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 • Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány pouze v českých korunách.
 • Veškeré náklady, které musí spotřebitel v souvislosti se spotřebitelským úvěrem zaplatit jsou promítnuty do sazby RPSN. Jedná se o úrok a poplatek na náklady spojené s uzavřením smlouvy. Další náklady spotřebitelského úvěru vznikají za předpokladu, kdy je na žádost klienta uzavřena doplňková služba Podpora. Tyto náklady nejsou součástí RPSN.
 • Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány s měsíční frekvencí splácení. Konkrétní doba splatnosti je zvolena vždy s ohledem na konkrétní případ spotřebitele.
 • Forma splácení spotřebitelských úvěrů je anuitní, kdy je splátkami hrazen úrok a současně i jistina. Úroková míra je fixní.
 • Spotřebitelský úvěr lze předčasně splatit kdykoli v průběhu trvání smlouvy, bez uvedení důvodu a jakýchkoli sankcí.
 • Společně se spotřebitelským úvěrem lze sjednat doplňkovou službu PODPORA. Služba je nepovinná a její uzavření není podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru.

Proces spojený s problémovým splácením úvěru

V případě, že není do 20. dne v měsíci splatnosti splátky splátka uhrazena, je klientovi vystavena první upomínka, která je zpoplatněna částkou 500 Kč. Upomínka je klientovi zaslána  prostřednictvím SMS, e-mailu a případně datovou schránkou.  Klient je rovněž opakovaně telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže nedojde k úhradě splátky ani do 5. dne následujícího měsíce po splatnosti splátky, je klientovi vystavena 2. upomínka, která je zpoplatněna částkou 500 Kč. Upomínka je opět zaslána mailem, prostřednictvím SMS, případně datovou schránkou. Klient je i nadále v pravidelných intervalech telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže klient zůstane v prodlení i nadále či zůstává nekontaktní a není možné se s ním dohodnout na dalším individuálním postupu, dochází 21. dne následujícího měsíce po prodlení splátky k zesplatnění úvěru a předání celého případu advokátní kanceláří. V případě, že zesplatněným úvěrem je úvěr zajištěný nemovitostí, dochází v případě neúspěšných kontaktů s klientem k započetí výkonu zástavního práva.
Výše popsaný proces je aplikován především v případech, kdy se není možné s klientem spojit, zjistit jeho situaci a možnosti a dohodnout se na dalším postupu. Platí, že pokud je to alespoň trochu možné a klient chce svou situaci řešit, tak se pracovníci společnosti snaží najít takové východisko, které klienta neuvrhne do problémů. Pro obě strany je podstatně výhodnější, pokud se takovým situacím předchází a klient kontaktuje společnost ještě před vystavením 1. upomínky.

Až 150 000 Kč na Váš účet

Reprezentativní příklad

Parametry:
Výše spotřebitelského úvěru: 30 000 Kč
Poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč
Doba splatnosti: 12 měsíců
Výše měsíční splátky: 4 500 Kč/měs
Úrok: 15% p.m., měsíční úrok, pevná sazba
Způsob hrazení: měsíční úhrada úroku s úhradou jistiny na konci splátkového kalendáře, splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny
Celkem zaplaceno na úroku: 54 000 Kč
Celková částka splatná spotřebitelem: 84 000 Kč