Klientská zóna

Konsolidace

Spojte své pohledávky snadno a výhodně

Snižte své měsíční splátky

Máte více úvěrů a už Vás nebaví hlídat jednotlivé splátky, podmínky a termíny?
Sjednoťte Vaše pohledávky do jedné!

Více prostředků v rodinném rozpočtu

Konsolidací snížíte celkové výše měsíčních splátek.

Konsolidujeme vše

Lze konsolidovat všechny druhy pravidelně splácených úvěrů.

Finance na bydlení nebo provozovnu

Nezávazná online žádost

Základní informace

Parametry úvěru pro konsolidaci jsou shodné se spotřebitelským úvěrem.

Výše úvěru

5 000–250 000 Kč

Doba splácení

12–72 měsíců

Úroková míra

od 23–29 % p. a.

Typ úvěru

Standardní neúčelový bezhotovostní úvěr

Splácení

Splácení v pravidelných měsíčních splátkách

Předčasné splacení

Možnost předčasného splacení ZDARMA

Navýšení úvěru

Možnost navýšení úvěru při řádném splácení

Inkasní služba

Možnost splácení formou inkasní služby z účtu klienta

Odstoupení

Možnost na odstoupení od smlouvy v 30denní lhůtě bez udání důvodu

Bez plateb předem

Neplatí se nic předem, poplatek za vyřízení je odečten z úvěru

Zadlužení

Nesmí být exekuce, insolvence ani negativní záznam v registru SOLUS

Doložení příjmu

Nutnost doložit příjem (výpisy z účtu, výplatní páska, důchodový výměr)

Vrácení 1/2 úroků

V případě řádného doplacení se klientovi vrací polovina zaplacených úroků

Online řešení

Podpis smlouvy probíhá online prostřednictvím klientského účtu

Vyplacení prostředků

Vyplacení finančních prostředků probíhá pouze na bankovní účet

Doložení dokladů

Nutnost doložit podklady k úvěrům, které mají být konsolidovány – musí být patrné od jaké společnosti je úvěr, jaká je částka pro předčasné doplacení, do kdy je vyčíslení platné a na jaký účet a s jakými parametry má být platba zaslána

Odsun splátky

Možnost odsunu splátky na konec splátkového kalendáře nebo odkladu splátky na další měsíc

Přerušení splácení

Možnost přerušení splácení až na dobu 3 měsíců v případě ztráty zaměstnání nebo hospitalizace

Doplňková služba Podpora

Možnost sjednání doplňkové služby Podpora
Více info ZDE

Obecné informace pro spotřebitele

Úvod

Společnost CFIG Credit a.s. jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěrů tímto zpřístupňuje na svých internetových stránkách informace v souladu s §92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

 • Kontaktní údaje – naleznete v sekci Kontakty
 • Informace týkající se oprávnění k činnosti můžete nalézt na webu ČNB
 • Informace týkající se vyřizování stížností a reklamací naleznete v této sekci

Finanční arbitr

Pro případy vymezené zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, tj. zejména spory týkající se poskytování platebních služeb, nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru či provedení směnárenského obchodu, je tímto orgánem Finanční arbitr.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.

Kontaktní údaje:
Finanční arbitr
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
Mail: arbitr@finarbitr.cz

Dohled ČNB

Česká národní banka – V záležitostech, které se týkají dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele, povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení, povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku může klient své podněty, upozornění nebo stížnosti zasílat České národní bance, která dohlíží na dodržování výše uvedených povinností.

Poštovní ústředí ČNB:
ČNB Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: 224 411 111
Fax: 224 412 404
IČO: 48136450
Zelená linka: 800 160 170

Adresa podatelny ČNB:
Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1

Úřední hodiny podatelny:
Po – Čt: 8:00 – 16:15 hod
Pá: 8:00 – 15:00 hod
Formuláře pro komunikaci s ČNB

Ostatní informace

 • Informace týkající se podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů bez zajištění včetně reprezentativního příkladu naleznete na stránce Spotřebitelský úvěr.
 • Informace týkající se podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů se zajištěním včetně reprezentativního příkladu naleznete na stránce Úvěr se zajištěním.
 • Společnost CFIG Credit a.s. během své činnosti neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 • Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány pouze v českých korunách.
 • Veškeré náklady, které musí spotřebitel v souvislosti se spotřebitelským úvěrem zaplatit jsou promítnuty do sazby RPSN. Jedná se o úrok a poplatek na náklady spojené s uzavřením smlouvy. Další náklady spotřebitelského úvěru vznikají za předpokladu, kdy je na žádost klienta uzavřena doplňková služba Podpora. Tyto náklady nejsou součástí RPSN.
 • Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány s měsíční frekvenci splácení. Konkrétní doba splatnosti je zvolena vždy s ohledem na konkrétní případ spotřebitele.
 • Forma splácení spotřebitelských úvěrů je anuitní, kdy je splátkami hrazen úrok a současně i jistina. Úroková míra je fixní.
 • Spotřebitelský úvěr lze předčasně splatit kdykoli v průběhu trvání smlouvy, bez uvedení důvodu a jakýchkoli sankcí.
 • Společně se spotřebitelským úvěrem lze sjednat doplňkovou službu PODPORA. Služba je nepovinná a její uzavření není podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru.

Proces spojený s problémovým splácením úvěru

V případě, že není do 20. dne v měsíci splatnosti splátky splátka uhrazena, je klientovi vystavena první upomínka, která je zpoplatněna částkou 300 Kč. Upomínka je klientovi zaslána poštou doporučeným dopisem, mailem a prostřednictvím SMS, klient je rovněž opakovaně telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže nedojde k úhradě splátky ani do 5. dne následujícího měsíce po splatnosti splátky, je klientovi vystavena 2. upomínka, která je zpoplatněna částkou 500 Kč. Upomínka je opět zaslána poštou doporučeným dopisem, mailem a prostřednictvím SMS. Klient je i nadále v pravidelných intervalech telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže klient zůstane v prodlení i nadále či zůstává nekontaktní a není možné se s ním dohodnout na dalším individuálním postupu, dochází 21. dne následujícího měsíce po prodlení splátky k zesplatnění úvěru a předání celého případu advokátní kanceláří. V případě, že zesplatněným úvěrem je úvěr zajištěný nemovitostí, dochází v případě neúspěných kontaktů s klientem k započetí výkonu zástavního práva.
Výše popsaný proces je aplikován především v případech, kdy se není možné s klientem spojit, zjistit jeho situaci a možnosti a dohodnout se na dalším postupu. Platí, že pokud je to alespoň trochu možné a klient chce svou situaci řešit, tak se pracovníci společnosti snaží najít takové východisko, které klienta neuvrhne do problémů. Pro obě strany je podstatně výhodnější, pokud se takovým situacím předchází a klient kontaktuje společnost ještě před vystavením 1. upomínky.

Úvěr pro spotřebitele i podnikatele

Reprezentativní příklad

Půjčka 1:
Splátka: 4 772 Kč
Úroková sazba: 94 %
RPSN: 147 % p.a.
Klientovi zbývá doplatit i s úroky: 14 316 Kč

Půjčka 2:
Splátka: 11 641 Kč
Úroková sazba: 40 %
RPSN: 1 340 % p.a.
Klientovi zbývá doplatit i s úroky: 23 282 Kč
Klient splácí celkem: 16 413 Kč měsíčně

Situace klienta po konsolidaci:
Půjčka CFIG Credit
Výše úvěru: 70 000 Kč
Splátka: 1 929 Kč měsíčně
Úroková sazba: 26 %
RPSN: 39,24 % p.a.
Délka splatnosti: 72 měsíců
Celková splatná částka: 138 888 Kč