Klientská zóna

Úvěr se zajištěním

Získejte finance třeba na nemovitost

Finance na bydlení nebo podnikání

Chcete do nového, ale nemáte dostatek financí?
S námi na to máte!

Pro spotřebitele

Financujte koupi nového domova.

Pro podnikatele

Rozšiřte podnikání o novou provozovnu.

Finance na bydlení nebo provozovnu

Nezávazná online žádost

Základní informace

Výše úvěru

100 000–2 000 000 Kč

Doba splácení

1–20 let

Úroková míra

od 12 % p. a.

Typ úvěru

Spotřebitelský úvěr na bydlení nebo podnikatelský úvěr se zajištěním nemovitosti

Vrácení 1/2 úroků

V případě řádného doplacení se klientovi vrací polovina zaplacených úroků

Odstoupení od smlouvy

Možnost odstoupení od smlouvy v 30denní lhůtě bez udání důvodu

Zajištění

Není potřeba zajištění směnkou, ručitel, aval, pojištění atd.

Zajištění

Nutnost zajištění zástavním právem k nemovitosti notářským zápisem s doložkou přímě vykonatelnosti

Zajištění

Zajištění se zřizuje pouze do výše pohledávky, nikoli na celou hodnotu nemovitosti

Refinancování

Lze využít k refinancování již stávajících zástav nebo vyplacení exekucí

Doložení příjmu

Nutnost doložit příjem (zaměstnání, podnikání, důchod, renta apod.)

Zadlužení

Nesmí být insolvence

Bez plateb předem

Neplatí se nic předem, poplatek za vyřízení a notářský zápis je odečten z úvěru

Ocenění

Náklady na zpracování ocenění nehradí klient předem, jsou odečteny od úvěru

Splácení

Splácení v pravidelných měsíčních splátkách

Předčasné splacení

Možnost předčasného splacení zdarma

Navýšení úvěru

Možnost navýšení úvěru při řádném splácení

Odsun splátek

Možnost odsunu splátky na konec splátkového kalendáře nebo odkladu splátky na další měsíc

Přerušení splátek

Možnost přerušení splácení až na dobu 3 měsíců v případě ztráty zaměstnání nebo hospitalizace

Podpis smlouvy

Podpis smlouvy probíhá prostřednictvím pracovníka společnosti

Vyplacení prostředků

Vyplacení finančních prostředků probíhá pouze na účet klienta nebo účty věřitelů v případě refinancování jiných závazků

Splácení

Možnost splácení úvěru formou inkasní služby z účtu klienta

Doplňková služba Podpora

Možnost sjednání doplňkové služby Podpora
Více info ZDE

Obecné informace pro spotřebitele

Úvod

Společnost CFIG Credit a.s. jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěrů tímto zpřístupňuje na svých internetových stránkách informace v souladu s §92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

 • Kontaktní údaje – naleznete v sekci Kontakty
 • Informace týkající se oprávnění k činnosti můžete nalézt na webu ČNB
 • Informace týkající se vyřizování stížností a reklamací naleznete v této sekci

Finanční arbitr

Pro případy vymezené zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, tj. zejména spory týkající se poskytování platebních služeb, nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru či provedení směnárenského obchodu, je tímto orgánem Finanční arbitr.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.

Kontaktní údaje:
Finanční arbitr
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
Mail: arbitr@finarbitr.cz

Dohled ČNB

Česká národní banka – V záležitostech, které se týkají dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele, povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení, povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku může klient své podněty, upozornění nebo stížnosti zasílat České národní bance, která dohlíží na dodržování výše uvedených povinností.

Poštovní ústředí ČNB:
ČNB Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: 224 411 111
Fax: 224 412 404
IČO: 48136450
Zelená linka: 800 160 170

Adresa podatelny ČNB:
Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1

Úřední hodiny podatelny:
Po – Čt: 8:00 – 16:15 hod
Pá: 8:00 – 15:00 hod
Formuláře pro komunikaci s ČNB

Ostatní informace

 • Informace týkající se podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů bez zajištění včetně reprezentativního příkladu naleznete na stránce Spotřebitelský úvěr.
 • Informace týkající se podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů se zajištěním včetně reprezentativního příkladu naleznete na stránce Úvěr se zajištěním.
 • Společnost CFIG Credit a.s. během své činnosti neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 • Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány pouze v českých korunách.
 • Veškeré náklady, které musí spotřebitel v souvislosti se spotřebitelským úvěrem zaplatit jsou promítnuty do sazby RPSN. Jedná se o úrok a poplatek na náklady spojené s uzavřením smlouvy. Další náklady spotřebitelského úvěru vznikají za předpokladu, kdy je na žádost klienta uzavřena doplňková služba Podpora. Tyto náklady nejsou součástí RPSN.
 • Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány s měsíční frekvencí splácení. Konkrétní doba splatnosti je zvolena vždy s ohledem na konkrétní případ spotřebitele.
 • Forma splácení spotřebitelských úvěrů je anuitní, kdy je splátkami hrazen úrok a současně i jistina. Úroková míra je fixní.
 • Spotřebitelský úvěr lze předčasně splatit kdykoli v průběhu trvání smlouvy, bez uvedení důvodu a jakýchkoli sankcí.
 • Společně se spotřebitelským úvěrem lze sjednat doplňkovou službu PODPORA. Služba je nepovinná a její uzavření není podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru.

Proces spojený s problémovým splácením úvěru

V případě, že není do 20. dne v měsíci splatnosti splátky splátka uhrazena, je klientovi vystavena první upomínka, která je zpoplatněna částkou 300 Kč. Upomínka je klientovi zaslána poštou doporučeným dopisem, mailem a prostřednictvím SMS, klient je rovněž opakovaně telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže nedojde k úhradě splátky ani do 5. dne následujícího měsíce po splatnosti splátky, je klientovi vystavena 2. upomínka, která je zpoplatněna částkou 500 Kč. Upomínka je opět zaslána poštou doporučeným dopisem, mailem a prostřednictvím SMS. Klient je i nadále v pravidelných intervalech telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže klient zůstane v prodlení i nadále či zůstává nekontaktní a není možné se s ním dohodnout na dalším individuálním postupu, dochází 21. dne následujícího měsíce po prodlení splátky k zesplatnění úvěru a předání celého případu advokátní kanceláří. V případě, že zesplatněným úvěrem je úvěr zajištěný nemovitostí, dochází v případě neúspěných kontaktů s klientem k započetí výkonu zástavního práva.
Výše popsaný proces je aplikován především v případech, kdy se není možné s klientem spojit, zjistit jeho situaci a možnosti a dohodnout se na dalším postupu. Platí, že pokud je to alespoň trochu možné a klient chce svou situaci řešit, tak se pracovníci společnosti snaží najít takové východisko, které klienta neuvrhne do problémů. Pro obě strany je podstatně výhodnější, pokud se takovým situacím předchází a klient kontaktuje společnost ještě před vystavením 1. upomínky.

Úvěr pro spotřebitele i podnikatele

Reprezentativní příklad

Parametry:
Výše spotřebitelského úvěru: 500 000 Kč
Poplatek na náklady spojené s uzavřením smlouvy (odečítá se od poskytnutého úvěru, neplatí se předem): 25 000 Kč
Doba splatnosti: 72 měsíců
Výše měsíční splátky: 11 688 Kč
Úrok: 19 % p.a.
RPSN: 22,53 % p.a.
Celková splatná částka: 841 562 Kč
Splátky vedou k okamžitému umořování jistiny

K daným úvěrům lze sjednat doplňkovou nepovinnou službu Podpora. Sjednání je zcela na svobodné vůli klienta a nemá žádný vliv na uzavření, obsah či jakékoliv parametry smlouvy o úvěru. Uzavření doplňkové služby se ve vztahu ke spotřebiteli projeví tím, že se zvýší celkové náklady spotřebitelského úvěru. To znamená, že k výše uvedené měsíční splátce úvěru se přičtou náklady za doplňkovou službu.