Klientská zóna

TEST

Podpoříme Vaše podnikání

!TEST

Potřebujete rozšířit své podnikání? Žádný problém, o finance se postaráme my.

Individuální přístup je naší prioritou

Díky tomu Vám můžeme zajistit nejlepší možné podmínky sestavené na míru.

Až 70 % z hodnoty zajištění

Ručit můžete téměř čímkoliv: provozovnou či jinou nemovitostí, vozidlem, strojem, pozemky, výrobní linkou, obchodním podílem, pohledávkou, akciemi apod.

[uverovakalkulackafiremni]

Až 70 % z hodnoty zajištění

Nezávazná online žádost

Základní informace


Zjišťování úvěruschopnosti probíhá ve dvou fázích. V první fázi se jedná o posouzení základních a veřejně dostupných informací o klientovi. Konkrétně to jsou výpisy z centrální evidence exekucí, insolvenčního rejstříku a registru Cribis. Tyto informace slouží k vytvoření předběžného obrazu úvěrové historie klienta, včetně zjištění případných závazků váznoucích na nemovitosti. Dále jsou od klienta vyžádány finanční výkazy, které dokládají jeho finanční situaci. Celý proces s klientem včetně poskytování dokumentů probíhá on-line.

Výše úvěru

200 000 Kč–70 % z hodnoty zajištění

Doba splácení

6–240 měsíců

Typ úvěru

Účelový úvěr pro provozní či investiční činnost firmy

Navýšení úvěru

Možnost navýšení úvěru při řádném splácení

Doklady

Nutnost doložit účetní doklady společnosti

Splácení

Splácení v pravidelných měsíčních splátkách

Zajištění

Nutnost zřízení zajištění: nemovitostí, vozidlem, strojem, pozemky, výrobní linkou, obchodním podílem, pohledávkou, akciemi apod.

Balónové splácení

Možnost balónového splácení (splácí se pouze úrok a ke konci splatnosti jistina)

Vyplacení prostředků

Vyplacení finančních prostředků probíhá pouze na účet firmy nebo účty věřitelů v případě refinancování jiných závazků

Podepsání smlouvy

Podpis smlouvy probíhá prostřednictvím odpovědného zaměstnance společnosti

Refinancování

Lze využít i k refinancování jiných méně výhodných pohledávek

Doba vyřízení

Doba vyřízení od žádosti po vyplacení je odvislá na poskytnutí potřebných dokumentů

Předmět zajištění

Předmět zajištění může firma nadále užívat bez omezení*
*Jednotlivé parametry se mohou mírně lišit na základě individuálnosti úvěrových případů

Obecné informace pro spotřebitele

Úvod

Společnost CFIG Credit a.s. jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěrů tímto zpřístupňuje na svých internetových stránkách informace v souladu s §92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

 • Kontaktní údaje – naleznete v sekci Kontakty
 • Informace týkající se oprávnění k činnosti můžete nalézt na webu ČNB
 • Informace týkající se vyřizování stížností a reklamací naleznete v této sekci

Finanční arbitr

Pro případy vymezené zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, tj. zejména spory týkající se poskytování platebních služeb, nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru či provedení směnárenského obchodu, je tímto orgánem Finanční arbitr.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.

Kontaktní údaje:
Finanční arbitr
Legerova 69/1581
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
Mail: arbitr@finarbitr.cz

Dohled ČNB

Česká národní banka – V záležitostech, které se týkají dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace spotřebitele, povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení, povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku může klient své podněty, upozornění nebo stížnosti zasílat České národní bance, která dohlíží na dodržování výše uvedených povinností.

Poštovní ústředí ČNB:
ČNB Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: 224 411 111
Fax: 224 412 404
IČO: 48136450
Zelená linka: 800 160 170

Adresa podatelny ČNB:
Česká národní banka
Senovážná 3
115 03 Praha 1

Úřední hodiny podatelny:
Po – Čt: 8:00 – 16:15 hod
Pá: 8:00 – 15:00 hod
Formuláře pro komunikaci s ČNB

Ostatní informace

 • Informace týkající se podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů bez zajištění včetně reprezentativního příkladu naleznete na stránce Spotřebitelský úvěr.
 • Informace týkající se podmínek poskytování spotřebitelských úvěrů se zajištěním včetně reprezentativního příkladu naleznete na stránce Úvěr se zajištěním.
 • Společnost CFIG Credit a.s. během své činnosti neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
 • Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány pouze v českých korunách.
 • Veškeré náklady, které musí spotřebitel v souvislosti se spotřebitelským úvěrem zaplatit jsou promítnuty do sazby RPSN. Jedná se o úrok a poplatek na náklady spojené s uzavřením smlouvy. Další náklady spotřebitelského úvěru vznikají za předpokladu, kdy je na žádost klienta uzavřena doplňková služba Podpora. Tyto náklady nejsou součástí RPSN.
 • Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány s měsíční frekvencí splácení. Konkrétní doba splatnosti je zvolena vždy s ohledem na konkrétní případ spotřebitele.
 • Forma splácení spotřebitelských úvěrů je anuitní, kdy je splátkami hrazen úrok a současně i jistina. Úroková míra je fixní.
 • Spotřebitelský úvěr lze předčasně splatit kdykoli v průběhu trvání smlouvy, bez uvedení důvodu a jakýchkoli sankcí.
 • Společně se spotřebitelským úvěrem lze sjednat doplňkovou službu PODPORA. Služba je nepovinná a její uzavření není podmínkou pro získání spotřebitelského úvěru.

Proces spojený s problémovým splácením úvěru

V případě, že není do 20. dne v měsíci splatnosti splátky splátka uhrazena, je klientovi vystavena první upomínka, která je zpoplatněna částkou 300 Kč. Upomínka je klientovi zaslána poštou doporučeným dopisem, mailem a prostřednictvím SMS, klient je rovněž opakovaně telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže nedojde k úhradě splátky ani do 5. dne následujícího měsíce po splatnosti splátky, je klientovi vystavena 2. upomínka, která je zpoplatněna částkou 500 Kč. Upomínka je opět zaslána poštou doporučeným dopisem, mailem a prostřednictvím SMS. Klient je i nadále v pravidelných intervalech telefonicky kontaktován pracovníky společnosti. Pakliže klient zůstane v prodlení i nadále či zůstává nekontaktní a není možné se s ním dohodnout na dalším individuálním postupu, dochází 21. dne následujícího měsíce po prodlení splátky k zesplatnění úvěru a předání celého případu advokátní kanceláří. V případě, že zesplatněným úvěrem je úvěr zajištěný nemovitostí, dochází v případě neúspěných kontaktů s klientem k započetí výkonu zástavního práva.
Výše popsaný proces je aplikován především v případech, kdy se není možné s klientem spojit, zjistit jeho situaci a možnosti a dohodnout se na dalším postupu. Platí, že pokud je to alespoň trochu možné a klient chce svou situaci řešit, tak se pracovníci společnosti snaží najít takové východisko, které klienta neuvrhne do problémů. Pro obě strany je podstatně výhodnější, pokud se takovým situacím předchází a klient kontaktuje společnost ještě před vystavením 1. upomínky.

Ručit můžete téměř čímkoliv

Reprezentativní příklad

Parametry:
Výše firemního úvěru: 5 050 000 Kč
Poplatek na náklady spojené s uzavřením smlouvy a ocenění zástavní věci (odečítá se od poskytnutého úvěru, neplatí se předem): 50 000 Kč
Doba splatnosti: 6 měsíců
Výše měsíční splátky: 83 830 Kč
Úrok: 1,66 % p.m.
Celková splatná částka: 5 552 980 Kč