Klientská zóna

Předejděte rizikům

doplňková služba podpora

Nenechejte nic náhodě

Možnost odkladu splátek

- Spotřebiteli je umožněno odložit si splatnost tří měsíčních splátek úvěru ročně, a to vždy o jeden kalendářní měsíc po řádném termínu splatnosti.

- Spotřebitel je tak povinen takto odloženou splátku poskytovateli uhradit nejdéle společně se splátkou následující po splátce odložené.

- Spotřebitel je povinen o odklad splátky požádat poskytovatele písemně, doporučeným dopisem doručeným poskytovateli, telefonicky nebo prostřednictvím zprávy elektronické pošty, a to nejméně 5 dnů před splatností splátky. Takto odložená splátka nepodléhá sankcím ze strany poskytovatele a spotřebiteli v souvislosti s úvěrem nevznikají žádné další náklady.

Transparentní jednání

- Spotřebitel je oprávněn jednou za dobu čerpání úvěru přerušit splácení úvěru na dobu až devíti měsíců. V případě přerušení splácení úvěru se prodlužuje délka splácení úvěru o dobu přerušení.

- Spotřebitel je povinen o přerušení splácení úvěru požádat poskytovatele písemně, doporučeným dopisem doručeným poskytovateli, telefonicky nebo prostřednictvím zprávy elektronické pošty, a to nejméně 5 dnů před splatností splátky.

- Spotřebitel hradí pouze náklady doplňkové služby Podpora po dobu trvání spotřebitelského úvěru, to znamená, že v případě, kdy spotřebitel předčasně splatí spotřebitelský úvěr, není povinen uhradit zbylou část doplňkové služby Podpora.

Až 250 000 Kč do 24 hodin